0086 13635632360

Shengxin industrial profile

Danh mục sản phẩm

sản phẩm nổi bật

Chúng tôi đặt sự hài lòng của khách hàng là nguyên tắc hành động cơ bản trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi Với đội ngũ sản xuất và đội ngũ kỹ thuật riêng, nó đảm bảo hiệu quả chất lượng của sản phẩm。


1. Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và luôn tìm cách duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát chất lượng của chúng tôi.

2. Dựa trên mục tiêu của chúng tôi - để cải thiện sự hài lòng của khách hàng - tất cả nhân viên đều cố gắng cải thiện chất lượng và dịch vụ ở các vị trí cá nhân.
3. Chúng tôi nắm bắt nhu cầu của khách hàng và thị trường, đáp ứng nhanh chóng các điều kiện và xu hướng đối với nguyên liệu thô và thực hiện các biện pháp để đảm bảo cung cấp ổn định các sản phẩm đáp ứng nhu cầu.
4.Chúng tôi chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, phấn đấu tăng hiệu quả, ổn định chất lượng và giảm chi phí.
5. Chúng tôi thúc đẩy chiến dịch nhà máy sạch, các hoạt động 3S (tổ chức, dọn dẹp, làm sạch và trực quan hóa.


  • dịch vụ trực tuyến
  • 0086 13635632360
  • sales@sxalu.com
  • 008613635632360